Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Godkännande 

Genom att jag kryssar för SAMTYCKE i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) att Kopparstaden AB har full rätt att ta kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten eller annat auktoriserat kreditbolag, för att inhämta all den information Kopparstaden anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan som hyresgäst.

Jag medger också att information och uppgifter som gäller min ansökan och mitt boende tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Kopparstaden AB:s dataregister.
Jag är medveten om att Kopparstaden förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.